Échappement, gangen i et urverk som forbinder regulatoren med ganghjulet.