Betegnelse for hver av de tre grupper av runetegn som runealfabetet inndeles i. Opprinnelig bestod runerekken av 24 tegn (den eldre runerekke), og ble da inndelt i tre like store grupper, som hver omfattet åtte tegn. Av dette har noen forskere antatt at ætt er et gammelt ord for tallet åtte, som har spilt en betydelig rolle i tall- og bokstavmagien.