Åverk, i eldre rettsspråk skade på fremmed fast eiendom.