Åttiotalismen, retning innen svensk litteratur i 1880-årene som trakk samfunnsspørsmål og den vitenskapelige diskusjon inn i litteraturen. Det som først og fremst skiller åttiotalismen fra 1870-årenes litteratur, er radikalismen og intensiteten i engasjementet. Positivisme, ateisme og revolusjonær glød er nye innslag. Foruten Strindberg regnes de fleste i kretsen Det unga Sverige med til åttiotalismen: Gustaf af Geijerstam, Axel Lundegård, Ola Hansson, Tor Hedberg og Oscar Levertin; av kvinnelige forfattere Anne Charlotte Leffler-Edgren, Alfhild Agrell og Victoria Benedictsson.