Åpningsstatus, regnskapsmessig oversikt over et foretaks eiendeler eller aktiva på den ene siden og gjeld og egenkapital, passiva, ved starten av virksomheten. Denne oversikten skal inntas i årsregnskapsboken.