Åpne standarder, spesifikasjoner for maskinvare, programvare eller dokumentformater som er styrt og vedlikeholdt av en standardiseringsorganisasjon eller et konsortium slik at de vederlagsfritt er tilgjengelig for alle. Åpne standarder for webtjenester spiller en spesielt viktig rolle, fordi de sikrer at programvare utviklet av en leverandør kan kommunisere greit og effektivt med programvare fra en annen leverandør. Se også åpen kildekode