Ålesalamandere, amfibiefamilie i ordenen haleamfibier. Omfatter tre arter i slekten Amphiuma. De er 22–76 cm lange, iblant over 1 m. Kroppen er brun eller svart og ålelignende, det er to par rudimentære lemmer og en kort svømmehale. Ålepaddene puster med lunger, men beholder hele livet en åpen gjellespalte. De har indre befruktning. Inntil 200 egg legges i lange snorer; hunnen vokter eggene. Kan bite kraftig hvis den blir fanget. Lever i stillestående ferskvann og sumper i det sørøstlige Nord-Amerika. De tre artene skilles bl.a. på antall tær – entået (A. pholeter), totået (A. means) og tretået ålepadde (A. tridactylum).