Ålefisker, benfiskorden. Omfatter 15 familier og ca. 740 arter. Karakteristisk trekk er deres lange, slanke kropp («åleformet»), mangel på bukfinner og en lang rygg- og bukfinne som danner en sammenhengende bløtstrålet finnebrem sammen med halefinnen. Huden er naken eller med svært små, dyptsittende skjell. Gjelleåpningen er svært liten. Alle har et særegent larvestadium, leptocefal (leptocephalus). Blodet inneholder ichthyotoxin, en nervegift som nedbrytes ved koking. De fleste ålefisker er marine, mange er bathypelagiske, men en del lever også i ferskvann.