Ålefamilien, benfiskfamilie i ordenen ålefisker. Omfatter 15 arter utbredt i varme og tempererte deler av Nord-Atlanteren, ved Øst-Afrika, ved Sørøst-Asia og sør til New Zealand; i Norge én art, ål. Alle artene vandrer mellom havet og ferskvann (katadrome), og det meste av oppveksten foregår i ferskvann eller brakkvann. De er typiske åler som mangler bukfinner, og rygg- og gattfinner danner en sammenhengende brem. Gjellespaltene er vokst sammen til én liten spalte på hver side. Biologien hos de fleste artene er meget dårlig kjent. Flere arter er gjenstand for fiskerier.