Åkkesom er et adverb som betyr i alle tilfelle og uansett. Et tilsvarende begrep er hvilket som er (reanalyse av åkkesom).