Åkertistel, flerårig vandrende planteart i kurvplantefamilien. 40–120 cm høy, stengelen har ikke torner. Blomstene er røde hos hannplantene, fiolette hos hunnplantene. Åkertistel formerer og sprer seg med frø og særlig med krypende formeringsrøtter som gjerne ligger i flere etasjer under hverandre i jorden. Fra adventivknopper på formeringsrøttene og den underjordiske delen av stengelen utvikles lysskudd og nye røtter. Åkertistel er en sirkumpolar art som forekommer både på dyrket og udyrket mark i all slags jord, unntatt tørr sandjord og sur myrjord, i det meste av landet. Mindre vanlig på Vestlandet og i Nord-Norge. Opptrer som ugress i eng, beite, hager og i alle slags åkerkulturer. Er vanskelig å bekjempe, særlig mekanisk. Det kreves årlig flere gangers radrensing i en egnet kultur, gjentatt over flere år. I kornåker kan åkertistel lettere bekjempes kjemisk, men både middel, dose og tidspunkt må være spesielt rettet mot åkertistel, ofte i flere påfølgende år det også.