Åkersennep, sommerettårig planteart i korsblomstfamilien. 20–60 cm høy, i motsetning til åkerkål og åkerreddik er de fleste bladene hele. Kjennes ellers på de sprikende begerbladene og den lange griffelen som sitter som et nebb på skulpen. Vanlig i Sør-Norge, mer spredt nord til Finnmark, på dyrket mark, på avfallsplasser, i veikanter osv. Åkersennep foretrekker leirjord som er rik på kalk og næring. Den kan opptre som et svært aggressivt ugress i alle slags åkerkulturer, men er sjelden noe stort problem i Norge. Åkersennep er lett å bekjempe både med mekaniske tiltak og kjemiske ugressmidler.