Åkersanger, fugleart i sangerfamilien. Svært lik rørsanger, men er litt mindre og har kortere nebb og lengre stjert. Arten hekker for det meste i takrørskoger, og er utbredt fra Svartehavskysten til Øst-Asia. Opptrer sjelden i Vest-Europa og er påtruffet 14 ganger i Norge per 2003.