Åkerfly, sommerfuglart i familien nattfly, Noctuidae. Levevis, opptreden og skade er tilsvarende som for jordfly. Den voksne sommerfuglen skiller seg imidlertid fra jordfly ved at den har en kort, mørk strek på forvingene som ser ut som et utropstegn (lat. exclamationes).