Ávdin, samisk sammensetningsledd i stedsnavn: øde (adj.).