Álli, samisk sammensetningsledd i stedsnavn: heller, berghammer.