Áidi, samisk sammensetningsledd i stedsnavn: gjerde.