À prendre, til å ta, ikke opptatt, ledig, til fri avbenyttelse.