À deux crayons, tegning utført med svart og hvitt kritt.