À bas!, ned med ...! À bas les tyrans! Ned med tyrannene!