Øystein Dahle, norsk organisasjonsleder, sivilingeniør. Yrkeskarriere i oljeselskapet ESSO fra 1963, 1985–95 viseadministrerende direktør i ESSO Norge. Dahle har hatt en rekke tillitsverv innen natur- og miljøtilknyttede organisasjoner. Styreleder i Den Norske Turistforening 1994–2003, styreleder i Worldwatch Institute fra 2002.