Sogn i Arendal kommune, hører til Vest-Nedenes prosti. Øyestad ligger omkring Nidelvas nedre løp, vest for Arendal bysentrum. Sognet svarer til tidligere Øyestad kommune (i perioden 1936–92) og har 11 213 innbyggere (2015).