Sogn i Målselv kommune, Troms, utgjør kommunens østre del; grenser i øst til Sverige. Sognet svarer til den tidligere kommunen Øverbygd og utgjør 2132 km2 og har 873 innbyggere (2018). Øverbygd kirke er en langkirke i tre fra 1867.