Østislandstrømmen, havstrøm som har sin opprinnelse i området sørvest for Jan Mayen. Strømmen fører vann som er en blanding av vann fra Østgrønlandstrømmen og atlantisk vann, og det har relativt lav temperatur og saltholdighet. Østislandstrømmen går sørøstover utenfor Island og videre mot Færøyene, enkelte år fører den drivis til Islands nord- og østkyst.