Østgrønlandstrømmen, den store havstrømmen som går sørover langs Grønlands østkyst og danner hovedavløpet for polarbassengets kalde vann og ismasser. Strømmen fører vann av lav saltholdighet (31–34,5 ‰) og lav temperatur (–1,8 til –0 °C). Med sine veldige ismasser blokkerer Østgrønlandstrømmen Grønlands østkyst og gjør denne vanskelig tilgjengelig og nærmest ubeboelig. Under polarvannet finner man, på ca. 200 m dyp, noe varmere vann (1–2 °C) av atlantisk opprinnelse, dette strømmer også sørover. Østgrønlandstrømmen fortsetter gjennom Danmarkstredet til Grønlands sørspiss, bøyer så om Kap Farvel og fortsetter mot nordvest som Vestgrønlandstrømmen langs Grønlands vestkyst.