Østerdalen i Saltdal, landskapsvernområde i Saltdal kommune i Nordland. Kalkkrevende vegetasjon.