Vanlig brukt navn på det ca. 115 000 km2 store, isfrie landområdet langs Grønlands østkyst der nordmenn tidligere hadde betydelige fangstinteresser. Alt fra slutten av 1880-årene hendte det at norske fangstfolk overvintret her, men først fra 1920-årene av fikk denne virksomheten et mer varig preg. Størst betydning hadde fangst av polarrev. Myggbukta radio og meteorologiske stasjon (73° 29ʹ n.br., 21° 34ʹ v.l.) ble opprettet i 1922. Under det internasjonale polarår 1932–33 opererte ytterligere fire norske stasjoner på østkysten. Av disse var Torgilsbu i drift helt til 1940. Fangstvirksomheten ble i ganske stor grad samordnet med vitenskapelig utforskning og kartlegging. En langvarig strid mellom norske og danske interesser og krav tilspisset seg da nordmenn i 1931 okkuperte området mellom 70° 30ʹ og 75° 40ʹ n.br., som de kalte Erik Raudes Land. Saken ble brakt inn for den mellomfolkelige domstolen i Haag, som i 1933 tilkjente Danmark suvereniteten over hele Grønland. (Se Grønlandssaken.) En avtale av 1924, som sikret visse norske rettigheter på Øst-Grønland, gjaldt helt frem til 1967. Den kontinuerlige norske overvintringsvirksomhet i området opphørte imidlertid alt i 1959, da stasjonen Myggbukta ble nedlagt. (Se også Grønland.)

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.