Ørsted, dansk slekt som stammer fra sogneprest i Ørsted Søren Olufsen (1582–1636). Hans etterkommere i 5. ledd var brødrene, fysikeren Hans Christian Ørsted (1777–1851) og geheimestatsminister Anders Sandøe Ørsted (1778–1860).