Ørjeelva, kort elv i Haldenvassdraget, Marker kommune, Østfold, ved Ørje tettsted, mellom Rødenessjøen og Øymarksjøen. Sluser med 10,6 m løftehøyde, likeledes Ørje kraftverk som nytter et fall på 9,5 meter, se Ørje.