Øljusjøen kraftverk, kraftstasjon i Lærdalselva, se Borgund kraftverk.