Økonomi og næringsliv på Jamaica

Jamaicas økonomi er i hovedsak er basert på turisme, bauxitt- og aluminiumsproduksjon, bananer og sukker. I 1970-årene forsøkte myndighetene å skape et mer sosialistisk samfunn, med jordreformer, nasjonaliseringer og flere velferdsordninger m.m. på programmet. Voksende økonomiske problemer satte imidlertid en stopper for dette eksperimentet, og for å få bukt med de økonomiske problemene, bl.a. den betydelige statsgjelden og høye inflasjonen, ble det senere ført en stram penge- og finanspolitikk, med bl.a. privatisering av statlige bedrifter.

En stor andel av befolkningen lever under fattigdomsgrensen og landet har et forholdsvis lite kjøpekraftig hjemmemarked, noe som er til hinder for en økonomisk utvikling. Andre problemområder er en lite utbygd infrastruktur, narkotikatrafikk og korrupsjon. I tillegg kommer lave priser på verdensmarkedet på de viktige produktene bauxitt og aluminium samt at manglende nyinvesteringer og ustabile værforhold rammer sukker- og kaffeproduksjonen. Et lyspunkt i økonomien er imidlertid en positiv utvikling innen turistnæringen. Tjenesteytende næringer bidrog i 2003 med drøye 60 % av både BNP og sysselsettingen.

Landbruket (inkl. fiske) bidrog i 2002 med drøye 5 % av BNP og sysselsatte i underkant av 20 % av de yrkesaktive. Landbruket spiller fortsatt en viktig, men avtagende, rolle i landets økonomi. Jordbruket har flere ganger blitt hardt rammet av ødeleggelser i forbindelse med orkaner, bl.a. av orkanen Ivan i 2004 da nesten 2/3 av kaffeavlingene ble ødelagt.

Det aller meste av den dyrkede jorden hører til plantasjer, og ca. 75 % av bøndene er småbrukere. Både småbrukene og storbrukene produserer for eksport. Sukkerrør er viktigste eksportvekst, og dyrkes særlig på kystslettene. Produksjonen av råsukker var 153 540 tonn i 2003 (mot 355 000 tonn i 1975). Andre viktige salgsvekster er bananer, som særlig dyrkes på den fuktige nordøstkysten, samt sitrusfrukter, kaffe og kakao. Det dyrkes også en del krydder; Jamaica er verdens største produsent av allehånde. Til lokalt forbruk dyrkes bl.a. mais, rotfrukter (søtpoteter, yams, maniok), tobakk og kokosnøtter. Det oppmuntres til dyrking av ris og frukt, både for å redusere matimporten og for å variere eksporten fra jordbruket. Jamaica er ikke selvforsynt med matkorn og andre basismatvarer. Geiter, kveg og svin er viktigst i husdyrholdet.

Tømmerproduksjonen var i 2001 874 000 m. Skog dekket 16 % av Jamaicas totalareal i 2000. Dette var en nedgang fra 23,5 % ti år tidligere. Avskogingen i landet skjer i et tempo som er blant verdens aller høyeste. Fiske har liten økonomisk betydning

Jamaica er en av verdens ledende produsenter av bauxitt. Bauxitt er det viktigste råstoffet i aluminiumsproduksjon. Produksjon av bauxitt (13,4 mill. tonn 2003) og aluminiumoksid bidrog i 2003 med ca. 65 % av landets samlede eksportinntekter. Sysselsettingsmessig har næringen mindre betydning; bergverk sysselsatte i 2003 kun 0,4 % av yrkesbefolkningen.

Det brytes også kalkstein, noe gips og marmor. Forekomster av gull.

Industrien er i stor grad basert på bearbeiding av bauxitt og råvarer fra jordbruket, særlig sukker. Fremstilling av mat- og drikkevarer samt tobakk står for ca. 70 % av den totale industriproduksjonen. Det er, særlig i hovedstadsområdet, vokst opp en allsidig forbruksvareindustri hvor produktene spenner fra tekstiler og skotøy til metallvarer og byggematerialer. Deler av denne industrien møter imidlertid sterk konkurranse fra billigimport av varer fra lavkostnadsland i Asia.

I et forsøk på å fremme industriutviklingen er det opprettet økonomiske frisoner ved Kingston, Montego Bay og Spanish Town, med sikte på etablering av utenlandske selskaper. De nye industriene har imidlertid i liten grad kunnet bedre den økonomiske situasjonen i landet. Industrien (inkl. bergverk) bidrog i 2003 med drøye 30 % av BNP og sysselsatte ca. 18 % av yrkesbefolkningen.

Turismen gir et viktig bidrag til økonomien. Næringen er tidvis rammet av perioder med politisk og sosial uro. I 2003–04 besøkte 1,4 mill. turister øya, eksl. cruiseskipturister. Ca. 70 % av turistene kommer fra USA. De fleste turistmålene ligger langs nordkysten; i Montego Bay, Ocho Rios og Port Antonio ligger en rekke luksushoteller

Siden midten av 1970-årene har Jamaica hatt underskudd i handelsbalansen med utlandet. Ubalansen skyldes både reduserte priser på landets eksportprodukter (bauxitt og sukker) og økende import. Den dramatiske devalueringen av landets valuta i første halvdel av 1980-årene økte samtidig importkostnadene. Eksporten, som tidligere var dominert av sukker og bananer, består nå av primært av aluminiumoksid og bauxitt (8 %). I 2003 utgjorde sukker kun 5 % av eksporten.

Jamaica er medlem av det karibiske fellesmarkedet CARICOM, men viktigste avtaker av eksporten er USA, dernest Canada og Storbritannia. Andre EU-land og Norge er også viktige mottakere av eksporten. Viktigste importvarer er maskiner og transportutstyr, brensel, kjemikalier, matvarer og forskjellige forbruksvarer. Størstedelen av importen kommer fra USA (44 %), dernest fra land innen CARICOM og ellers land i Latin-Amerika.

I siste del av 1980-årene var det anslått at verdien av den illegale handelen med marihuana (både salg av egenproduksjon og som transittland) oversteg verdien av hele den legale eksporten.

Øya har et relativt godt utbygd veinett som følger kysten rundt øya, og som skjærer gjennom øya i retning nord–sør der fjellene gjør det mulig. En mindre jernbane, ca. 200 km, binder Kingston sammen med Montego Bay på nordvestkysten, og med Port Antonio på nordøstkysten. Internasjonale lufthavner finnes ved Palisadoes (Norman Manley) 22 km utenfor Kingston og ved Montego Bay (Sangster). Viktigste havnebyer er Kingston, Montego Bay og Port Antonia.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.