Økonomi og næringsliv i Surinam

Den økonomiske politikken har hatt en tendens til å være så ekspansjonistisk at den har ledet til store underskudd på statsbudsjett og betalingsbalanse og høy inflasjon (23,8 % i 2003). En mer restriktiv og liberaliserende politikk ble forsøkt fra 1993, men den måtte etter en tid delvis oppgis.

I 2004 bidrog jordbruk (inkl. skogbruk og fiske) med 6,9 % av BNP og sysselsatte 8 % av yrkesbefolkningen. Bare 0,5 % av landarealet er oppdyrket, vesentlig i kystområdene i nord. De indre delene er vanskelig tilgjengelige både for bosetning og kommunikasjoner. Størstedelen av arealet blir benyttet til risdyrking. Ris er landets viktigste landbruksprodukt og bidrar i dag med ca. 10 % av eksportinntektene. Ellers dyrkes forskjellige typer sitrusfrukt, bananer, grønnsaker, sukkerrør, mais kokosnøtter, maniok o.a. I 2004 tok eksporten av bananer til igjen etter et avbrudd på to år. Det holdes en del husdyr: storfe, sauer og geiter, griser og fjærkre.

Over 80 % av landet er dekket av skog, men skogen er vanskelig tilgjengelighet og er lite utnyttbar. Nesten all avvirkning bearbeides, som tremasse, bygningstømmer eller finérplater.

Rekefisket er viktig, og eksport av reker utgjør i dag ca. 10 % av landets eksportverdi.

Bauxitt er landets viktigste mineral, og utvinnes hovedsakelig i Marowijne-distriktet i øst. Produksjonen var 4,2 mill. tonn i 2003, og kontrolleres av amerikanske og nederlandske selskap. Det utvinnes dessuten jernmalm, mangan og kobber, og det finnes uutnyttede forekomster av platina og kaolin. I landets sentrale, østlige deler er det store forekomster av gull. I Saramacca og Tambaredjo, begge vest for Paramaribo, er det gjort oljefunn. Produksjonen av råolje har gått kraftig opp det siste tiåret. Nesten halvparten går til eksport, for øvrig går det meste til landets aluminiumindustri. Surinam har et stort potensial for vannkraft.

Utover aluminiumindustrien, som utnytter landets forekomster av bauxitt, er industrien relativt svakt utviklet. Det meste av den øvrige industrien har hovedvekt på nærings- og nytelsesmiddelindustri (juice, margarin, frosne reker, tobakk mm.), konfeksjonsindustri (skotøy) og sagbruk. Industrisektoren bidrar i dag med 23,7 % av BNP og sysselsetter 11 % av yrkesbefolkningen.

Servicesektoren bidrar med 55 % av BNP og 64 % av sysselsettingen.

Utenrikshandel

Drøye halvparten av eksportverdien er alumina og aluminium. Ellers eksport av gull, reker og fisk. Største mottaker av landets eksport er USA med 23 % av eksportverdien, Norge (19 %) og Nederland (11 %). Importen består av råolje, maskiner og transportmidler, industrielle ferdigvarer og næringsmidler. Viktige importland er USA (35 %), Nederland (15 %) og Trinidad og Tobago (12 %).

Samferdsel

Landets veinett omfatter hovedsakelig kystområdene, og ingen hovedveier er bygd til de indre områder av landet. Farbare elver og kanaler er derfor viktig for landets transport og kommunikasjon. Paramaribo er største og viktigste havneby; internasjonal lufthavn (Johan Adolf Pengel, tidl. Zanderij) 45 km fra Paramaribo.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg