Økonomi og næringsliv i Polen

Fra havnen i Gdańsk.

Polen av /NTB Scanpix ※. Gjengitt med tillatelse

Industri

Polen (øk.kart: industri) av /Store norske leksikon ※. Gjengitt med tillatelse

Mineraler og energi

Polen (Kart: Mineraler og energi) av /Store norske leksikon ※. Gjengitt med tillatelse

Polen har et betydelig jordbruk. Bildet viser et jordbrukslandskap fra Roztocze, sør for Lublin.

Polen, jordbruk og skipsbygging av /KF-arkiv ※. Gjengitt med tillatelse

Ifølge Verdensbanken utgjorde Polens BNP 477,36 milliarder amerikanske dollar i 2016, og Polen var da verdens 23. største økonomi. Veksten i BNP var i 2016 på 3,9 prosent. BNI per innbygger var i 2016 på 12 691 amerikanske dollar. Polen har siden 2009 hatt raskest voksende økonomi av alle EU-landene.

Inflasjonen økte i 2016 med 0,4 prosent. Landets samlete gjeld utgjorde i 2015 ifølge Eurostat 51,6 prosent av BNP. Underskuddet på statsbudsjettet var i 2016 på 2,2 prosent av BNP.

Jordbruk

60 prosent av landets territorium er dyrkbart. Ifølge Eurostats siste oppgaver utgjorde det dyrkede jordbruksarealet 46 prosent av landets territorium. På det gode jordsmonnet i sør dyrkes hvete og bygg, på sandslettene i Sentral-Polen rug og i det karrige jordsmonnet i nord havre. På alle områdene dyrkes det poteter og sukkerroer. Totalt er det cirka 1,5 millioner gårdsbruk.

Jordbruksproduksjonen økte i 2013 med 3,7 prosent, mens det dyrkede arealet ble redusert med 2,4 prosent. I 2016 var sysselsettingen i jordbruket 11,5 prosent av den totale arbeidsstokken, men bidro bare med 2,5 prosent av BNP. Polen er verdens største produsent og eksportør av epler og EU-landenes nest største produsent av poteter, etter Tyskland. Landet er også en stor produsent av grønnsaker, kjøtt, hvete og sukkerroer.

Skogbruk

I 2016 dekket skog 30,2 prosent av Polens landareal. De største skogsområdene er i den vestlige og nordøstlige delen av landet, samt i Karpatene og Sudetene. 82 prosent av skogen er eid av staten og resten er i privat eie. Furu er vanligste treslag. Årlig felles det rundt 35 millioner m³ tremasse, halvparten av den årlige tilveksten.

Fiske

Ifølge Eurostat hadde Polen i 2016 en flåte på 843 fiskefartøyer, som hovedsakelig driver fangst i Østersjøen og Nord-Atlanteren. OECDs siste oppgave er fra 2013 og viser at total fangst i disse farvann var 138 007 tonn, hvorav 100 093 tonn ble levert til havner i Polen. Alaska pollock og atlantisk sild er av størst betydning. I Østersjøen fiskes brisling, sild, torsk, flyndre, laks og sjøørret. Totalt oppdrett av fisk i innenlandske innsjøer utgjorde 35 100 tonn i 2013, hvorav karpe utgjorde 18 800 tonn og ørret 13 700 tonn. Det finnes i alt 300 anlegg for oppdrett av karpe og 160 for ørret.

Bergverk

Polen er verdens niende største produsent av kull. I Europa er det bare Russland og Tyskland som har en større produksjon. Ifølge Global Energy Statistical Yearbook utgjorde produksjonen i 2017 av kull 131 millioner tonn. Polske myndigheter regner med at kullgruvevirksomheten vil kunne fortsette i ytterligere 80 år. Landet har begrenset produksjon av kobber, blymalm, svovel, sink og jernmalm. Mineralforekomstene er hovedsakelig konsentrert i sør. Polen har meget begrensede forekomster av petroleum og naturgass.

Energi

Cirka 90 prosent av kraftproduksjonen er basert på kull. Kull dominerer i tungindustrien og brukes også som oppvarming, både som direkte brensel og indirekte gjennom kullfyrte fjernvarmeanlegg. Vel 90 prosent av den råoljen som landet bruker, importeres fra Russland. Energikonsumet er for øvrig basert på gass og fornybar energi, herunder vannkraft. Polen har i de senere årene søkt å diversifisere importen av gass for å redusere avhengigheten av russisk gass, som leveres via rørledninger gjennom Hviterussland. I 2011 begynte byggingen av et LNG-anlegg i Świnoujście, som kom i drift i 2015. Under det besøk som president Donald Trump avla i Warszawa 5.–6. juli 2017 ble spørsmålet om en langsiktig avtale om leveranser av amerikansk LNG tatt opp av president Andrzej Duda. Polen har store reserver av skifergass, og det pågår boringer og andre undersøkelser med sikte på å starte utvinning så snart det er økonomisk og teknisk forsvarlig.

Industri

Under kommunismen ble det gitt prioritet til tungindustrien, samtidig som forbruksvareproduksjonen ble forsømt. Dette har blitt rettet opp etter de politiske endringene i 1989/1990. Produksjon av råjern og stål er særlig knyttet til det øvreschlesiske kullfeltet og til de store Nowa Huta-verkene ved Kraków, anlagt i 1950-årene. Łódź er et senter for tekstilindustrien. I Warszawa, Poznań og Wrocław fremstilles maskiner, kjemikalier, motorkjøretøyer med mer. Av de nye EU-landene er det bare Tsjekkia og Slovakia som produserer flere biler og andre motorvogner enn Polen. De største skipsverftene er i GdańskGdynia og Szczecin. Ved Płock er det oljeraffineri og petrokjemisk industri. Ved Puławy nordvest for Lublin er det en stor kunstgjødselfabrikk. I 2016 utgjorde industriproduksjonen ifølge CIA World Fact Book 40,2 prosent av BNP og sysselsatte 30,4 prosent av den yrkesaktive befolkningen.

Turisme

Turistnæringen har vært i sterk vekst siden Polen ble medlem av EU i 2004. Turismens bidrag til landets BNP var i 2016 på 1,8 prosent. Den største gruppen av turister kommer fra Tyskland, og Kraków er landets største turistby.

Servicenæringer

Antall servicebedrifter ble nesten fordoblet i perioden februar 2010 – februar 2015. Polen har den største banksektoren av de nye EU-landene. 70 prosent av bankene har utenlandske eiere, hovedsakelig fra Tyskland, Italia, Nederland og USA. Outsourcing er en av de hurtigst voksende sektorer i polsk økonomi. Antall sysselsatte i de utenlandskeide outsourcingsentra i Polen økte fra 65 000 i januar 2012 til 130 000 i januar 2015.

Utenrikshandel

Ifølge CIA World Fact Book var eksporten i 2016 på 195,7 milliarder US dollar, mens importen var på 193,6 milliarder US dollar. Polen hadde med dette i 2016 et mindre overskudd på handelsbalansen, mens det i 2015 var et underskudd. Polen er verdens største eksportør av epler og fjerde største eksportør av møbler. I 2016 var de fem viktigste eksportmarkedene Tyskland (27,3 prosent), Storbritannia (6,6 prosent), Tsjekkia (6,6 prosent), Frankrike (5,4 prosent) og Italia (4,8 prosent) og Nederland (4,5 prosent). De seks viktigste markedene for polsk import var Tyskland (28,3 prosent), Kina (7,9 prosent), Nederland (6,0 prosent), Russland (5,8 prosent), Italia (5,3 prosent) og Frankrike (4,2 prosent). Tyskland er således Polens viktigste handelspartner.

Fire av de fem største hovedvaregruppene for både eksport og import er: forskjellige industrivarer, transportutstyr, konsumvarer og kapitalvarer (unntatt transportutstyr), mens matvarer og brenselsstoffer er en av de fem viktigste hovedvaregruppene for henholdsvis eksport og import.

Samferdsel

Siden 2004 har Polen fått støtte fra EU-fond for utbygging av veinettet. I 2013 var det 2 820 km motorvei. I perioden 2014–2023 skal det bygges ytterligere 2200 km motorvei. Jernbanenettet er best utbygd i de tidligere tyske områder, og går stjerneformet ut fra Warszawa. Det statlige selskapet Polskie Koleje Państwowe (PKP) har et nettverk på i alt 23 429 km.

Det finnes 3997 km indre vannveier som brukes for ferdsel, med særlig Oder som transportåre for massevarer. De viktigste havnene er Gdańsk, Gdynia og Szczecin. Det er følgende fergeruter fra og til polske byer ved Østersjøen: Gdynia - Karlskrona, Gdańsk-Nynäshamn, samt Świnoujście-Ystad og København. LOT Polish Airlines er den polske stats flyselskap. Det er 15 flyplasser med kommersiell passasjertrafikk.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg