Økonomi og næringsliv i Panama

Panamakanalen er viktig for Panama sin økonomi.

Artikkelstart

Næringslivet er i stor grad konsentrert til Kanalsonen. I den tettbebodde, urbaniserte sonen Ciudad de PanamáColón, dominerer tjenesteytende næringer. I 2017 sto tjenesteytende næringer for 82 prosent av landets bruttonasjonalprodukt (BNP) og sysselsatte cirka 2/3 av yrkesbefolkningen. I landet for øvrig danner primærnæringene det største næringsgrunnlaget.

Turistinntektene, særlig ved Kanalsonen, er betydelige. I tillegg har landet på grunn av sine liberale etableringsregler og skatteregler en betydelig internasjonal bankvirksomhet og finansieringsvirksomhet.

Landbruk, fiske

Landbruket (inkludert jakt og fiske) sysselsatte i 2009 17 prosent av yrkesbefolkningen og bidro i 2017 med 2,4 prosent av nasjonalproduktet. Landet har likevel store unyttede jordbruksarealer, og bare 9 prosent er fulldyrket mark. Jorden er svært ujevnt fordelt. De aller fleste brukene er svært små, mens 30 prosent av jordbruksarealene tilhører storgods og plantasjer. Der dyrkes det i stor utstrekning bananer, sukker og kaffe for eksport. Bananer står alene for cirka 1/3 av landets eksportinntekter. Viktigste produkter til lokalt forbruk er ris, mais og bønner. Ellers drives en del kveghold og grisehold.

I løpet av 1980-årene ble skogbruket drevet i et slikt omfang at landets skogarealer ble redusert med flere prosent årlig. Den kraftige nedhuggingen resulterte også i voksende erosjonsproblemer, og i siste del av 1980-årene ble det innført perioder med hugstrestriksjoner. Cirka 10 prosent av skogen er beskyttet i nasjonalparker. Det eksportes tømmer og trevarer, blant annet av mahogni og mangrovebark (til garving av lær).

Det drives noe fiske. Reker og ansjos er viktige eksportprodukter.

Industri, bergverk

Industrisektoren er relativt liten og produserer mest forbruksvarer for hjemmemarkedet. Industrien (inkludert bergverk) sysselsatte i 2008 18,6 prosent av yrkesbefolkningen og bidro i 2017 med 15,7 prosent av BNP. Industrien er hovedsakelig konsentrert til området Ciudad de Panamá–Colón. Viktigste bransjer er næringsmiddelindustri, raffinering av importert petroleum (Colón), drikkevarer, papirvarer og forskjellige forbruksvarer.

Panama har forekomster av kobber, kull og molybden.

Utenrikshandel

Panamas underskudd på handelsbalansen med utlandet dekkes i hovedsak ved inntekter og avgifter fra Kanalsonen, ved internasjonal bankvirksomhet og inntekter fra turistnæringen og skip som seiler under Panamas flagg (bekvemmelighetsflagg). Tjenesteeksport er således viktigere for Panamas økonomi enn vareeksporten. Colón har frihandelsområde med kontorer og forretningslokaler for en rekke utenlandske selskaper. Frisonen ble opprettet i 1953 og er i dag det nest viktigste frihandelsområdet i verden (etter Hongkong).

I 2019 sto USA for 19 prosent av Panamas import og 49,6 prosent av eksporten, mens Kina sto for 21 prosent av importen og 8 prosent av eksporten. Andre viktige handelspartnere er Japan, Ecuador, Guatemala, Colombia og Nederland. Viktigste eksportvarer er bananer, reker, oljeprodukter, kaffe og sukker. Det innføres elektrisk og elektronisk utstyr, kjemikalier og kjemiske produkter, metallvarer, næringsmidler, transportutstyr, tekstiler med mer.

Samferdsel

Den panamerikanske hovedvei går gjennom landet fra nord og cirka 550 kilometer mot sør. Det gjenstår en strekning mot grensen til Colombia, Darién Gap (spansk Tapón de Dariél), som består av vekselvis regnskog og våtmark. Utbyggingen av denne strekningen er omstridt. Veinettet er for øvrig best utbygd i de sentrale deler av landet i områdene rundt Panamakanalen. Total veilengde utgjør cirka 11 000 kilometer.

Atlanterhavet og Stillehavet er knyttet sammen ved den 82 kilometer lange Panamakanalen. Det er nå registrert cirka 10 000 skip under Panamas flagg (bekvemmelighetsflagg), noe som utgjør cirka 20 prosent av verdens handelsflåte. De viktigste havnene, Balboa og Cristóbal, ligger i Kanalsonen. Tocumen nær hovedstaden Ciudad de Panamá har internasjonal lufthavn.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg