Økonomi og næringsliv i Guyana

Guyana er et svært mineralrikt land, men jakten på kostbare mineraler som gull og annet er en stor trussel mot landets viktige regnskog.
Av /Shutterstock.

Artikkelstart

Guyana er et mellominntektsland dekket av tette skoger, med fruktbare jordbruksområder og rikelig med naturressurser. Gull, bauxitt, sukker, ris, tømmer og reker er blant de viktigste eksportartiklene. Produksjon av råolje startet i 2019. Guyana har verdens raskest voksende økonomi, med en forventet vekst i bruttonasjonalproduktet (BNP) på 26,2 prosent i 2020, 12 prosent i 2021, 49 prosent i 2022 og 28 prosent i 2023 (Nasdaq, 2020).

Landets betydelige økonomiske vekst begynte som et resultat av et økonomisk reformprogram som ble innledet i 1989. Reformer ble iverksatt i samarbeid med Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF) og innebar redusering av regjeringens rolle i økonomien, oppmuntring til utenlandske investeringer, nedbetaling av gjeld og privatisering av statlige bedrifter. De fleste priskontroller ble fjernet.

Før oljeproduksjonen begynte, bidro tjenestesektoren i stor grad til landets BNP (69,3 prosent), mens industrisektoren stod for 15,3 prosent og jordbruk for 15,4 prosent (2017).

Landbruk og fiske

Sukkerrør fra Guyana. Sukkerrør var lenge det viktigste eksportproduktet for Guyana, men gruveindustrien har nå overtatt denne rollen.

Av .
Lisens: CC BY 2.0
Høsting av sukkerrørstengler.
Av .

Sukker og ris er de viktigste landbruksproduktene fra primærnæringen. Sukkerrør, som tradisjonelt har vært den viktigste eksportveksten, dyrkes på store plantasjer. Biproduktet melasse brukes til å destillere rom. Etter sukker er ris den viktigste eksportveksten, og produksjonen har økt kraftig siden 1990. Dessuten dyrkes sitrusfrukter, kakao, kokosnøtter og kaffe. På Rupununi-savannen sør i landet finnes store beiteområder, men storfeholdet begrenses av manglende kommunikasjoner med resten av landet. Også de meget store skogressursene er hittil bare utnyttet i beskjeden grad på grunn av vanskelige transportforhold. Fiskerinæringen er bygd ut med utenlandsk bistand, og omfatter blant annet fangst av reker.

Mineraler og energi

Gruvedrift utgjør en betydelig av del av Guyanas BNP, og har de seneste årene overgått betydningen av sukkerindustrien. Landets fremste mineralressurs har tradisjonelt vært bauxitt, men det brytes også gull og diamanter. De største gull- og bauxittgruvene er utenlandskeide. De viktigste områdene for utvinning av bauxitt ligger rundt Linden, 105 kilometer opp langs elven Demerara, og i nærheten av Kwakwani, 160 kilometer oppover elven Berbice.

Gullproduksjonen har økt betydelig siden 1986, blant annet som et resultat av at regjeringen innførte høyere lønninger til gruvearbeiderne for å hindre smugling av gull ut av landet. I 1993 åpnet en ny gullgruve i Omai-distriktet, og på under ti år firedoblet Guyana produksjonen av gull. I dag sysselsetter gullgruveindustrien tolv prosent av befolkningen. Utvunnet gull sendes ut av landet for raffinering ved Det kongelige kanadiske myntverket.

Det finnes også forekomster av diamanter. Guyana har ingen industri for diamantsliping av betydning, så nesten all eksport er rådiamanter.

I 2014 var produksjonen av elektrisk energi 800 GWh. Per capita var forbruket 1028 kWh. Landet har store uutnyttede vannkraftressurser.

Petroleum

En arbeider på Exxon Mobiles/Noble Energys drillskip Noble Bob Douglas utenfor Guyanas kyst i juni 2018.

Guyana er et av de nyeste petroleumsproduserende land i verden, og produserte den første kommersielle råoljen i desember 2019. Råolje sendes til utlandet for raffinering.

Esso, et datterselskap av amerikanske ExxonMobil, kunngjorde i 2015 at de hadde gjort store funn av oljebærende reservoarer i sandstein rundt 200 kilometer utenfor Guyanas kystlinje. Senere ble det gjort ytterligere funn. Guyanas utforsking av olje- og gassfelter førte til en oppblussing av grensekonflikten med nabolandet Venezuela, som hevder at konsesjonen ligger i omstridt farvann.

Utenrikshandel

Demerarasukker, bauxitt, ris og gull har tradisjonelt stått for 70–75 prosent av eksportinntektene. Andre eksportartikler omfatter tømmer, diamanter, klær, rom og legemidler. I 2020 var råolje den største eksportvaren med 39 prosent av de samlede eksportinntektene (1,11 milliarder amerikanske dollar). Det ventes at denne industrien vil vokse i årene som kommer.

Importen omfatter forbruksvarer, matvarer, maskiner og transportutstyr. USA er landets viktigste handelspartner. Andre viktige handelspartnere er CARICOM (Det karibiske fellesmarkedet), Canada, Portugal, Kina og Japan.

I 1990-årene bedret Guyanas handelsbalanse med utlandet seg betraktelig i forhold til i 1980-årene, da landet hadde store underskudd i sin utenrikshandel.

Samferdsel

En ferge forbinder Moleson Creek sør for Corriverton i Guyana og South Drain i Surinam. Den krysser Courantyne/Corantijn-elven.

Infrastrukturen er primært utbygd langs kysten. Veinettet er godt utbygd i kystområdene, og veistandarden er god. I innlandsområdene er kommunikasjonsnettet dårlig utbygd, men det er bevilget midler til å forbedre veiforbindelsen mellom gruvebyen Linden og hovedstaden Georgetown.

Guyanas viktigste havnebyer er Georgetown og New Amsterdam. Det er fergeforbindelse mellom Guyana og Surinam. Elvene i innlandet er farbare for små fartøyer, mens Demerara er åpen for havgående skip så langt som til Linden. Jernbanene brukes utelukkende til transport av malm og gods mellom kysten og gruveområdene.

Landet har to internasjonale lufthavner, Cheddi Jagan sør for hovedstaden Georgetown og Eugene F. Correia ved Atlanterhavskysten. Det finnes mindre flyplasser mange steder ved kysten og i innlandet.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg