Økonomi og næringsliv i Argentina

Argentina, kveg

Argentina har et betydelig husdyrhold, og på de vidstrakte store slettene, pampas, beiter store kvegflokker. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.

Artikkelstart

Argentina er et av de mest velstående landene i Sør-Amerika, men økonomien har gått tilbake siden 2016, blant annet grunnet utenlandsgjeld og høy inflasjon, som i 2017 var på 24,8 prosent (INDEC). Den generelle levestandard har gått tilbake, og omlag 29 prosent av befolkningen lever i fattigdom (INDEC, 2018). Argentina er ikke noe egentlig utviklingsland, selv om landet har visse sosiale problemer som likner utviklingslandenes.

Turisme har fått økende betydning for økonomien. I 2017 ble landet besøkt av 2,7 millioner turister, de fleste fra andre latinamerikanske land som Brasil og Chile, men også fra USA, Canada og Europa. Blant de viktigste reisemålene er Buenos Aires, Andesfjellene, Mar del Plata, Iguazú-fallene og Ildlandet.

Argentina hadde presidentskapet i G20 i 2018.

Landbruk

Argentina, vinproduksjon

Argentina er den sørlige halvkules største vinprodusent. De fleste vinene kommer fra provinsen Mendoza, som er landets eldste og største vindistrikt. Det produsereres vesentlig røde viner. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.
Saleintein vingård, Mendoza
Mendoza er kjent for sine vingårder.

Over halvparten av det samlede arealet brukes til jordbruksproduksjon. Det meste nyttes som beitemark. Feavl (storfe, svin og hester) drives særlig på pampas og i Patagonia, der man konsentrerer seg om saueavl. Argentina er en av verdens største produsenter av storfekjøtt.

Korn dyrkes på to tredjedeler av det oppdyrkede arealet. Viktigste kornslag er hvete, som dyrkes i et bredt belte fra Bahía Blanca i sør til Santa Fe i nord, og mais som har økt i betydning. Både hvete og mais går hovedsakelig til eksport. Rug, bygg, havre og ris dyrkes også. Andre viktige jordbruksprodukter er sukkerrør, bomull, lin- og solsikkefrø, lusern, vindruer, frukt og nasjonaldrikken mate. Det argentinske jordbruket er sterkt mekanisert, og spesielt kvegavlen domineres av storgods, estancias.

Skog dekker en femtedel av arealet, men skogbruket er relativt lite utviklet. Halvparten av landets behov for trevirke må importeres. Lengst i nord utnyttes quebracho-treet, som inneholder garvesyre og i tillegg gir et svært hardt byggtrevirke.

Bergverk, energi

Argentina

Argentina: Mineralforekomster og energi.

Av /Store norske leksikon ※.

Landets mineralske ressurser er bare delvis utnyttet. Med unntak av olje og naturgass er de kjente mineralforekomstene relativt små og ligger spredt. Det er forekomster av jernmalm, koks og kull, bly, sink, sølv, gull, kobber, tinn, wolfram, mangan og uran. Argentina er nesten selvforsynt med petroleum og petroleumsprodukter. Det meste av petroleumsproduksjonen foregår i området rundt Comodoro Rivadavia, hvor en har drevet utvinning siden 1907. Ved siden av feltene i Neuquén ved Río Negro forsyner dette området hovedstaden Buenos Aires med petroleum via rørledninger.

I 2016 var forbruket av primærenergi 3,6 exajoule (EJ), hvorav 14 prosent var basert på import. Per capita er forbruket cirka 80 GJ. Omtrent halvdelen av landets energibehov dekkes av naturgass.

Naturgass står også for omlag halvparten av den energien som brukes for produksjon av elektrisk energi, mens rundt 25 prosent er basert på vannkraft. Landet har store vannkraftressurser som ennå ikke er utnyttet, men det er i de senere år bygd flere store vannkraftverk, blant annet Yaciretá-Apipe (4050 MW) ved Río Paraná, som ble bygd i samarbeid med Paraguay. Sør-Amerikas første kjernekraftverk ligger i Atucha ved Río Paraná 100 km fra Buenos Aires. Senere er et kjernekraftverk sør for Córdoba ferdigstilt, og kjernekraften dekker cirka 10 prosent av kraftbehovet.

Industri

Industrien har tradisjonelt vært basert på foredling av jordbruksprodukter. Det finnes en rekke slakterier, meierier, fryserier, hermetikkfabrikker, møller, sukkerraffinerier, tekstil- og lærfabrikker og så videre. Det har imidlertid med statlig støtte skjedd en hurtig vekst i mange andre grener av industrien, særlig etter andre verdenskrig. Dette gjelder blant annet plastvare-, stål-, maskin-, sement- og petrokjemisk industri.

Industrien er i vesentlig grad konsentrert til Buenos Aires og Pampasområdet, samt til havnene langs Río Paraná og i nærheten av råvareforekomstene. Landets største stålverk som ble satt i drift 1960, ligger i San Nicolás ved Río Paraná nedenfor Rosario. Produksjon av jern og stål foregår også i Rosario, Buenos Aires og Zapla. San Lorenzo, 24 km ovenfor Rosario, er kjernen i et stort petrokjemisk kompleks som produserer plastvarer, gjødningsstoffer og syntetisk gummi. Det er produksjon av aluminium i Puerto Madryn på kysten av Patagonia. I 2001 til 2002 gjennomgikk Argentina en krise som førte til sterk nedgang i industriproduksjonen.

Utenrikshandel

Argentina har et stort underskudd på sin utenrikshandel og landets store utenriksgjeld medfører betydelige renteutbetalinger til utlandet. Utenriksgjelden var gjennom størstedelen av 1990-årene mer enn fire ganger så stor som eksportverdien.

I 2017 eksporterte Argentina varer til utlandet for totalt 58,4 milliarder amerikanske dollar (INDEC, 2018). Størstedelen av eksportverdien består av peodukter fra landbruket (soja, mais, storfekjøtt). Landet eksporterer også noe olje og gass, frukt og biodiesel (se tabell).

Argentina importerte i 2017 varer for 66,8 milliarder amerikanske dollar (INDEC, 2018). Importen omfatter blant annet maskiner, kjemikalier, jern, stål og kull og er fra land som Brasil, Mexico, USA, Tyskland og Kina (se tabell).

Samferdsel

Den gamle Patagonia-ekspressen, ofte omtalt som «La Trochita» på grunn av dens smale spor (75 cm), går i dag som museumsbane mellom byene Esquel og El Maitén i Andesfjellene. Banen var i ordinær trafikk fra 1935.

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Argentina har det største og tetteste jernbanenettet i Sør-Amerika (cirka 33 000 km). Banene ble bygd og drevet av britiske og franske selskaper, nasjonalisert 1948 og senere privatisert. Banene samles i Buenos Aires; tre av dem krysser Andesfjellene, til Santiago og Antofagasta i Chile og La Paz i Bolivia.

Veinettet har en lengde på cirka 218 000 km, hvorav 30 prosent har fast dekke. Det er planlagt bygging av en 42 km lang bro over Rio de la Plata, mellom Punta Lara (ved Buenos Aires) i Argentina og Colonia del Sacramento i Uruguay. Beregnet byggetid er 35 år (1999). Busstransport er viktig for persontransport.

Viktigste havnebyer er Buenos Aires, Quequén og Bahía Blanca. Det er 10 internasjonale lufthavner, viktigst er Ezeiza, 35 km utenfor Buenos Aires.

Utenrikshandel

Største handelspartnere

Utenrikshandelen i milliarder amerikanske dollar, fordelt på land 2017.

Handelspartner Eksport Import
Brasil 9,3 17,8
Kina 4,3 12,3
Europa (spesielt Tyskland, Spania, Frankrike og Sveits) 11,1 12,7
USA (inkludert Puerto Rico og Oceania) 4,4 7,5
Mexico 0,6 2,0

Eksportvarer

Eksporten fordelt på hovedvaregrupper i 2016, da den totale eksporten var verdt 58,4 milliarder dollar.

Eksportvare Andel av total
soja 30 %
mais 7,3 %
Produkter fra storfe (kjøtt, lær og melk) 4,5 %
Frukt 3,9 %
Olje og gass 3,3 %

Importvarer

Importen fordelt på hovedvaregrupper i 2017, da den totale importen var verdt 66,9 milliarder dollar.

Importvare Andel av total
Kapital- og investeringsvarer (maskiner, elektroniske varer) 48,5 %
Deler til kapital- og investeringsvarer 17,1 %
Forbruksvarer (mat, drikke, klær, osv) 14,0 %
Biler 11,5 %

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg