Östen Sjöstrand, svensk forfatter og litteraturkritiker, medlem av Svenska Akademien 1975. Han debuterte 1949 med diktsamlingen Unio, og fra midten av 1950-årene gav han ut en rekke fremragende diktsamlinger. Det symbolistiske preget i de første katolsk-mystisk inspirerte samlingene, vek etter hvert plassen for en mer åpen virkelighetsopplevelse. Spesielt for Sjöstrand er at han i sin kritikk av materialismen ofte henter bilder fra naturvitenskapene, f.eks. i I Vattumannens tecken (1967). Skrev også operatekster og tekster til musikk og var virksom som oversetter, særlig av fransk poesi. Redaktør for tidsskriftet Artes 1975–88. Et stort utvalg av hans dikt (samlet av Ulf Linde) ble utgitt under tittelen Sprickorna i stenen (1994).