Étienne Marcel, fransk opprører. Han var leder av kjøpmannslauget i Paris, stod i spissen for borgernes opposisjon mot kongen etter nederlaget ved Poitiers 1356 (se Hundreårskrigen). Søkte forbindelse med kong Karl av Navarra og med de opprørske bøndene (jacqueriet). Ble drept under urolighetene da dauphinen inntok Paris.