Écrasez l'infâme, knus den skjendige, et uttrykk som ofte forekommer i Voltaires brev til Fredrik 2, Helvétius, Diderot, d'Alembert og andre. Det siktes snart til overtroen (la superstition), snart til kirken (l'église). Av og til pleide Voltaire å underskrive sine brev med Ecr. l'inf. eller Ecrlinf. for å villede de postembetsmenn som undersøkte potensielt statsfiendtlige brev.