En felles benevnelse på middelalderkunstnere som på Ludvig den helliges tid (1226–70) gjorde Paris til Europas sentrum for illuminerte (rikt dekorerte) manuskripter.