Åsne, kvinnenavn, norrønt Ásný, av áss, 'gud', og , 'ny'. Navnedag 8. februar.