Åshild, kvinnenavn, norrønt Ás(h)ildr, dannet av norrønt áss, 'gud', og hildr, 'kamp, strid', derav trolig 'stridskvinne, valkyrje'. Navnedag 8. februar.