Åshøj er det høyeste punktet i Gjern bakker, 104 meter over havet og ligger like nord for SilkeborgJylland i Danmark.