Åse Gunhild Woie Duesund, norsk politiker (KrF); fysioterapeut, Grimstad. Medlem av Aust-Agder fylkesting 1987–97. Stortingsrepresentant for Aust-Agder 1997-2009.