Administrativ bydel i Bergen kommune, Hordaland, på den nordvestre delen av Bergenshalvøya, svarer til den tidligere Åsane kommune; 39 543 innb. (2011). Bydelen opptok den tidligere bydelen Eidsvåg/Salhus ved bydelsreformen 2000 og grenser i sør mot bydelen Bergenhus og i øst mot Arna. Lengst øst i bydelen ligger fra 1985 Bergen Travpark. Gjennom Åsane går E 39 (Kristiansand–Trondheim).