Åsa Solberg Iversen, norsk politiker (A). Personlig sekretær for sosialministeren 1973–76, gruppesekretær for Arbeiderpartiets stortingsgruppe 1976–82. Stortingsrepresentant fra Østfold 1982–93.