Åsa Elvik, norsk politiker (SV), student. Medlem av Nordland fylkesting 1999–2001. Stortingsrepresentant for Nordland 2001-09. Parlamentarisk nestleder 2005-09. 2009 statssekretær i Kunnskapsdepartementet.