Sogn i Hjelmeland kommune, Rogaland, omfatter områdene langs nordbredden og rundt botnen av Årdalsfjorden samt fjell- og heiområdene østover til grensen mot Aust-Agder. Sognet svarer i store trekk til den delen av den tidligere Årdal kommune som ble lagt til Hjelmeland.