Åmund, mannsnavn, variant av Amund. Navnedag 20. desember.