Östergötlands län, Sverige. Skandinavias største sinkforekomst med betydelig produksjon siden 1847. Malmen er en kismalm knyttet til sure, prekambriske vulkanitter og inneholder 10,6 % sink, 4,4 % bly og 81 gram/tonn sølv. Gruven ble 2004 kjøpt av Lundin Mining Corporation. Produksjonskapasiteten ligger på om lag 800 000 tonn råmalm.